НОВАТА MICRA

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО СВОЈОТ СОЈУЗНИК

ВЕЌЕ ОД

Сега веќе од

948.600 ден

НОВАТА MICRA

Новиот Juke

Спортски Crossover coupe

ВЕЌЕ ОД

Веќе од

1.171.800 ден

Новиот Juke

НОВАТА NAVARA

МОЌНОСТ ВО ИЗОБИЛСТВО

ВЕЌЕ ОД

Сега веќе од

2.132.180 ден

НОВАТА Navara