ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТРАНИЦАТА

Правни информации

Оваа интернет страница е наменета за вас за да бидете секогаш ивформирани за нови информации за Nissan производите и сервисите на располагање во мрежата на концесионери.

Вашиот пристап и користење на оваа Nissan интернет страница ќе зависи од доле прифатените услови за користење на оваа web страница , као и вашиот пристап на условите за користење на оваа страница и примена на правните норми. Се согласувате и прифачате да Nissan Македонија нема да биде одговорна за било каква штета настаната поради вашето наприфаќање да постапите во склад со пропишаните правила за користење на оваа web страница.

 

Општи услови за користење на web страницата

Сите корисници на Nissan web страницата се должни да се придржуваат на пропишаните правила како би се избегнале евентуални недоразбирања и последици врзани со нив.

На страницата www.nissan.hr се пристапува преку интернет . Интернет е интернационална мрежа која Nissan не ја контролира  туку е само врзан на неа.Поради тоа не гарантира за достпност на сервисот и инфорнации кои директно не ги контролира.

Оваа web страница ја отворил  Nissan исклучиво за информирање. Сите информации несмее да се користат ви комерцијални цели ниту да се дистрибуираат без предходна согласност на Nissan.

Информации за одредени производи од оваа www,nissan.hr страница се подложни на одредени ограничувања во врска со субјекти на кои овие информации може да им се достапни.

 

Права на интелектуална сопственост

Представување на содржината на овие страници представува интелектуална сопственост на Nissan и како таква е заштитена со закон.

Содрината на оваа локација е заштитена со законот за авторски права или интелектуална сопственост која им припаѓа на Nissan, или се одстапени на Nissan  а се во сопственост на трето лице.


Технологија

NissanConnect (NC2 Kai)

Возењето е сериозна работа. Услугите NissanConnect ќе ги користите само кога е тоа сигурно. Некои апликации ќе бидат достапни подоцна. Услугите и апликациите се достапни сао во одредени Европски држави и на одредени Nissan модели. Некои услуги и апликации може да ги нуди трета страна со која не управува Nissan, а можни се промени без претходно известување или одговорност на Nissan или неговиот официјален дистрибутер. За одредени далечински функции потребен е соодветен телефонски уред кој не доаѓа со возилото. Мобилните мрежи ги нудат мобилните оператори и не се под контрола на Nissan. Мобилните мрежи не се достапни на сите подрачја. Може да се напратува роаминг и/или пренос на податоци. NissanConnect не е достапен на Македонски јазик. Ги подржува следните јазици: англиски, француски, германски, италиански, шпански, холандски, португалски, турски, руски, украински, дански, шведски, фински, полски, словачки, чешки, унгарски и грчки. Nissan не одговара за замената и надградбата на опремата и трошоците поврзана со неа.


Панорамски Around View монитор

Around View монитор е проактично помагало, а не е замена за правилно управување со возилото

Паматна помоѓ при паркирање

Почитувајте го ограничувањето на брзината и прилагодете ја брзината спрема условите на патот.

Предупредување за ненамерно излегување од лентата

Користење на системот за предупредување за ненамерно излегување од лентатат зависи од условите на патот. Почитувајте го ограничувањето на брзината

Забележување на подвижни објекти

Системот за забележување на подвижни објекти неможе потполно да ги покрие мртвите агли и неможе да ги забележи сите објекти. Не е замена за правилно возење наназад. Почитувајте го ограничувањето на брзината. За детали прочитај го упатството за употреба

Систем за помош при нагло кочење

Системот за помош при нагло кочење служи да го предупреди возачот и да му помогне пред да дојде до судир. Системот неможе секогаш да го спречи судирот. Почитувајте го ограничувањето на брзината и прилагодете се на условите на патот. За детали прочитај го упатството за употреба

Предупредување за возила во мртов агол

Целта на овој систем е да го предупреди возачот за возило во мртов агол. Системот неможе да го спречи контактот со друго возило или да го замени правилното изведуање на маневар при промена на возната лента. Системот неможе да ги препознае сите објекти.  Почитувајте го ограничувањето на брзината и прилагодете се на условите на патот. За детали прочитај го упатството за употреба

Активно моторно кочење

Системот за активно моторно кочење може да биде некорисен, во зависност од ситуацијата. Секогаш возете внимателно

Активна контрола на насока

Системот на активна контрола на насока може да биде некорисен, во зависност од ситуацијата. Секогаш возете внимателно

Активна контрола на удобноаст

Системот за контрола на удобност може да биде некорисен, во ависност од ситуацијата. Секогаш возете внимателно

Помош при тргнување на угорница

Во никој случај не се потпирајте на системот за помош при тргнување на угорница и спречување да тргне возилот назад. Секогаш возете внимателно. За детали прочитај го упатството за употреба

Забележување на замор кај возачот

Секогаш возете внимателно

Автоматско вклучување на долги светла

Системот автоматски вклучува долги светла на брзини поголеми од 20 км на час, доколку тастерот за светло се наоѓа во положбата "Auto" Секогаш возете внимателно. За детали прочитај го упатството за употреба

Напреден Drive-Assist екран

Прикажаните информации завизаст од вградената опрема во возилото. Напредниот екран Drive-Assist несмее да се употребува доколку постои опасност да го одземе вниманиет на возачот при управување.

Препознавање на сообраќајни знаци

Системот работи во коминација со навигација. Почитувајте го ограничувањето на брзината и прилагодете се на условите на патот. За детали прочитај го упатството за употреба

Систем за динамична контрола на возилото (ESP)

Системот би требало секогаш да биде вклучен освен при извлекување на возилото од кал и снег. Системот неможе да на сопре незгодата причинета од нагли движења на управувачот или невнимание и опасно возење. За детали прочитај го упатството за употреба

Систем за контрола на притисок во пнавматиците

Системот за контрола на притисокот во пневматиците не е замена за редовна проверка на притисокот во гумите. За детали прочитај го упатството за употреба

Услуги

Услугите претставени на овие веб страници се однесуваат на активните членови на Nissan мрежата во Македонија. Посочените цени се препорачани цени.

Nissan го задржува правото да во било кое време, и без претходна најава ги ажурира или измени податоците на своите веб страници, особено они кои се однесуваат на техничките карактеристики, опрема, модели и цена. Имајки го во предвид интерактивниот карактер на страницата. За таквите промени никој од вработените во Nissan не сносат одговорност

Nissan не гарантира ниту изрично ниту преќутно за одредена цел ниту ја превзема одговорноста за потполност или порисност на било која од изложените информации, систем, производ или процес

Информациите достапни на веб страницата несмеат да бидат основ за донесување на лични, финансиски или деловни одлуки па во тој смисол сте согласни дека Nissan не се смета за одговорен за неостварување на своите очекувња

Со закон предвидени ограничувања Nissan нема да одговара за било каква материјална или нематеријална штета или повреда , како и загубени трошоци.

Поради интерактивната природа на страницата цените се присутни само за информативни цели. Nissan мрежата ви стои на располагање за сите информации, особено за цени, модели, промени на модели и најнови промени на моделите. За таа цел ви предложуваме консултација со одговорни стручни лица кои можат да ви дадат совет. На најновата интернет страница која се наоѓа во склоп www.nissan.mk може да најдете информации за половните возила.
Половни возила

Половните воила на интернет страницата не се сметаат за понуда за купување, туку како повик да дадете понуда од ваша страна како потенцијален купувач

Затоа ве предупредуваме да при давање на лични информации при пребарување на половни возила не сметате дека е склопен купопродажен договор со избраното возило. Договорот за купопродажба на половно возило потребно е да се сотави со овластениот Nissan-ов  дистрибутер

Исто така ве предупредуваме дека со давањето на личните податоци при пребарување на половни возила не сметате дека е извржена резервација на одбраното возило. Тиоа може да се стори во директен контакт или посета на овластен Nissan-ов  дистрибутер
Податоци за финансирање

Во делот а финансирање ќе најдете информации за цени кои се дефинирани со одредени услови, но чиво прифаќање зависи од финансиските институции. Податоците не се врзани со договор. Регистрацијата на вашите податоци на овие веб страници не претставува договорна обврска и не одговара на кредитната понуда

Само со потпишани финансиски понуди и ставање на сите документи кои ја потврдуваат вашата изјава ќе му овозможат на лицето за финансирање да донесе конечна одлука за вашето барање. Поради интерактивниот карактер на страницата понудите ќе важат само доколку се прифати досието од финансискиот службеник
Лични и јавни податоци

Ве замолуваме да водите сметка за тоа дека праќањето на приватни пораки по електронска пошта може да биде несигурно и подложно на неовластен пристап од трети лица или погрешна достава

Повеќето страници можете да ги посетите без давање на било какви податоци за себе

По некогаш ни се потребни податоци за да ја завршиме бараната услуга и затоа ја потенцираме изјавата за заштита на податоците. Податоците кои ќе ни ги дадете се сметаат за доверливи во согласност до прописите на Република  Македонија па од тука и Nissan мрежата може да ги користи само во согласност со одредбите од законот

Лични податоци

Nissan е должен да ги за штити вашите лични податоци

Кога е во прашање транспатности  заштита на вашите права Nissan нема да ги открие податоците на трета страна која би можела да го открие вашиот идентитет освен доколку вие информацијата не ја пренесете сами со пополнување на формулар на веб страниците. Податоците од личен карактер кои ни ги давате значат дека се согласувате тие податоци да влезат во датата на податоци на Nissan официјалниот дистрибутер.

Спрема законот за заштита на лични податоци, истие се од доверлива природа и остануваат во базата на податоци на Nissan официјалниот дистрибутер. Со давање на своите лични податоци во никој случај не се откажувате од своите права загарнтирани со закон за заштита на лични податоцикако и право за бришење и исправки на истите од нашата база ако тие се непотполни, неточни или не ажурирани.

Врз основа на писменото барање пратено на адреса на Nissan официјалниот дистрибутер можете да ги искористите следните права:

Еднаш годишно да добиете информација дали вашите лични податоци се процесирани или не

Ажурирање на дадените лични податоци

Престанок на важење на одобрение за понатамошно држење, обработка и процесирање на вашите податоци поради правни или други причини кои се однесуваат на вашата лична ситуација

Делумно или потполно користење на податоците кои ќе ги добиете е забрането користење без претходно одобрение на Nissan официјалниот дистрибутер

Јавни податоци

Јавните податоци кои ќе ни ги дадете а се однесуаваат на вашите желби, интереси или хоби ќе се користат за создавање и предлагање на производи и услуги прилагодени на вашиот вкус

Можно е автоматски добиените податоци не се врзани за одредена особа како што се видовите на пребарувачите кој го користите или платформата на вашиот компјутер
Изјава за заштита на личните податоци

Согласни сте и пифашате да вашите податоци и информации кои ни ги дадовте се намениети за базата на Nissan податоци на Nissan официјалниот дистрибутер.

Податоците и информациите ќе бидат сочуваи во базата на податоци на Nissan официјалниот дистрибутер и ќе се сметаат за доверливи. Слушбениците во горенаведениот субјект и други лица кои поради природата имаат пристап до податоците се обврзуват дека тие податоци нема да ги дадат на трети лица и нема да ги искористат против вашите интереси

Се согласувате и прифаќате дека дадените податоци и информации ќе с екористат исклучиво од страна на Nissan официјалниот дистрибутер и кои ќе се користат само со цел обработка на пазарот, одговор на вашите прашања, договарање на евентуален состанок со вас кај Nissan официјалниот дистрибутер, изработка на статистички и аланитички податоци за потребите на комерцијалните акции, понуди и известувања. Тие нема да се користат без од вас претходно пишано одобрување

Согласни сте и прифаќате дека Nissan официјалниот дистрибутер може да ги објави и во промотивни цели користи резултатите добиени со обработка на пазарот, сатитички и аналитички или слични прикази. Објавените и во промотивни цели користените податоци ќе бидат прикажани групно без истакнување на личните информации за вас.
Мрежни колачи "Cookies"

Кога некој ќе ја посети страницата мрежни колачи "Cookies" се појавува на корисничкиот компјутер, доколку купецот го прифат и мрежното колаче "Cookies" или е вчитан како корисник на таа страна

Една од функциите на мрежнот колаче "Cookies" е собирање на статистичките податоци за посетеност на гореопишаните страници. Податоците се собираат во заеднички формулар кој никогаш не е врзан  со вашите лични податоци.

Оваа техноглогија ни кажува колку корисници ги посетиле главните делови (како што се линкови) на нашите веб страници. Оваа технологија не ја користиме за пристап на вашите лични податоци кои може да се откријат. Ова е алатка за собирање на заеднички статистички податоци за користење на Nissan веб страницата

Може да изберете да вашиот пребарувач не ги прифати Мрежните колачиња "Cookies". Доколку ја одберете оваа опција ќе можете да го видите текстот на екранот но нема да можете да имате персонализиран пристап и неможете да се претплатите на услугите достапни на страницата

Доколку сакате да го оневозможите  "Прифати Cookies" предупредување во Microsoft Explorer направете го следното:

   1. Кликнете "View", потоа "Options"
   2. Кликнете "Advanced Tab".
   3. Кликнете "Warn" пред "Accepting Cookies".

Доколку сакате да го оневозможите  "Прифати Cookies" предупредување со Netscape Navigator направете го следното:

   1. Кликнете "Options", потоа "Network Preferences".
   2. Кликнете "Protocols Tab".
   3. Кликнете "Warn" пред "Accepting Cookies".


За да уфрлите линк на страната www.nissan.mk морате да имате писмено одобрување од страна на Nissan официјалниот дистрибутер. За таа цел мора го контактирате веб администраторот.

Nissan ќе стори се да ве понасочи од нашата интернет страница на интернет страницата која содржина е по квалитетна. Линковитге кои е поврзани со линкот од веб страната на Nissan се појавуваат на други веб страни со друга содржина, Nisaan ne превзема одговорност за таа страна/линк со друга содржина

Сите делови на постоечката страница како и нивните линкови се наменети само за вас, но Nissan неможе да гарантира за содржината на секоја адреса на која ќе ве насочи

Nissan не одговара за законироста и точноста на содржината на информации на веб страницата на трети лица па дури ни во случај по електронски пат да овозможи пристап на трети лица:

Доколку нема сознанија ниту може да знае за недозволено делуваење на трети лица  или содржината на податоците за таа информација

Доколку веднаш штом добие сознание дека се работи за недозволено делување ги превземе сите дејствија за оневозможување за пристап до таквите податоци  
Ограничување на одговорностите

Материјалот на овие веб страници е на располагање "таков каков што е" без гаранција од било кој вид дали изрично или имплицитно

Корисникот има пристап на овие страници само на своја лична одговорност. Nissan не гарантира дека овие веб страници секогаш ќе бидат достапни и нема да содржат грешки или вируси и податоците објавени на неа ќе бидат точни

Nissan и нејзините подружници ни под кои услови нема да бидат одговорни за предизвикани недостатоци, оштетувања или губиток особено на материјални недостатоци, губиток на податоци и прграми или финансиски недостаток кои се резулатат на консултации или користење на овие страници или страници кои се биски до нив

Содржината на Nissan веб страницата не е врзана со договор

Податоци за моделите, техничките карактеристики и цени се однесуваат за врмето на издавање или ажурирање на страницата. Истите се презентирани само како индикација и не се сметаат за договорна понуда за производ или услуга понудени од страна на Nissan. Можни се грешки или пропусти.

Пристап на производите и услугите претставени на нашите веб страници имаат ограничувања. Мора да водите сметка дали законите во државата во која остварувате контакт е овластена да ги пористи насите веб страници

Доколку законот предвидува ограничувања, Nissan нема да превземе одговорност за било каква штета или повреда. (материјална или нематеријална)
Применето право

Со ова го прифаќате Македонското материјално право како важечко за толкување, примена иправните делувања, уклучувања и условите за употреба на ова веб страница. За евентуален спор надлежни се македпонските судови

Nissan не гарантира дека материјалите содржани на предметните веб страници се достапни на одредените локации односно не одговара за пристап на истите од територија на држави од каде нивната содржина е забранета со закон

Ќе се смета дека пристап до веб страницата од наведената локација е самоволно превземен со одговорност на корисникот согласно важечкото право
Ажурирање на општите услови

Nissan го задржува правото на ажурирање или измена на условите на условите за користење во било кое време и без претходна најава. Најновите верзии за условите на користење може да ја погледјете со клик на линк "правни информации и заштита на приватност" кои се наоѓаат на дното на веб страницата
Информации врзани за трговското друштво

Важечки суд: Основен Скопје 2 Скопје